Hikayemiz

Dünya sağlık örgütü, kişinin ruhen bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olmasını “sağlık” olarak tanımlar. Bu biyopsiko-sosyal iyilik halini sağlayabilmenin yolu da koruyucu hekimlikten geçer.

Bilindiği gibi teknolojik ve tıbbi gelişmeler insan ömrünü uzatırken hastalık görülme ihtimalini de arttırır. Kalıtımsal özellikler, çevre şartları ve yaşam şekli insan sağlığında önemli rol oynar. Yaşam kalitesi ve bunu etkileyen faktörler günümüzde bilimsel çalışmalara bu kadar girmişken, kişinin doğumda beklenen sağlıklı yaşam yılını daha uzun ve konforlu sürdürebilmesini sağlamak, koruyucu hekimlik ve kronik hastalık yönetimini önemli kılar.

İşte tam bu noktada büyük bir çoğunluğu koruyucu hekimlik için çalışan sağlık profesyonelleri devreye girer. Kişinin sağlıklı yaşamasını, hastalık tedavisinden daha ön plana alan bu hekimlerin, hayatın normal akışındaki süreci takip ederek sapmaları vaktinde tespit etmek, erişkin ve pediyatrik bağışıklamayı sağlamak ve kronik hastalıkları tedavi etmekten çok hastalık sürecini doğru yönetmek gibi geniş bir görev tanımlamaları vardır.

Bizler AKORT ailesi olarak bu işe gönül vermiş insanlara merhaba diyor mesleki ve insani destek istedikleri yerde olmayı temenni ediyoruz.