Kurullar

YÖNETİM KURULU – ASİL

Mehmet Gökhan Kara

Başkan

Can Akduman

Genel Sekreter

Oğuz Çelik

Başkan Yardımcısı

Almıla Suna Nizamoğlu

Başkan Yardımcısı

Engin Çapar

Sayman

Hatice Esin Tokat

Üye

Fatih Sercan Dere

Üye
DENETİM KURULU – ASİL

Muhittin Canuygur

Başkan

Ümmügüzeyya Öztürk

Üye

Yeşim Uluç

Üye